પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

facility

સુવિધાઓ

શાળાની વિશેષતા

+ પ્રકૃતિમય અને સંપૂર્ણ શૈક્ષણિક વાતાવરણ

+ અનુભવિ શિક્ષકો મારફત ઉત્તમ શૈક્ષણિક મટેરીયલ

+ અઠવાડીક અને માસીક કસોટીઓ

+ સેમેસ્ટરનું પુનરાવર્તન

+ સમયાંતરે વાલી સંપર્ક

+ પારીવારીક ભાવનાયુક્ત વ્યવહાર

+ કાયમી શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ

+ ઈંન્ટરનેટ સાથે ઈ-લાયબ્રેરી

+ ફ્રી હોસ્ટેલ સુવિધા

+ તેજસ્વી તેમજ આર્થીક રીતે નબળા વિધાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃતિના મળતા તમામ લાભો

+ ઓ.એમ.આર. ટેસ્ટ દ્વારા મૂલ્યાંકન

+ ભાર વિનાનાભણતર સાથે ફ્રી કોચિંગ અને ટેંન્શન મુક્ત વ્યવસ્થા

+ એકમ કસોટીઓ તથા સરળ શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ

+ શહેરના મધ્ય વિસ્તારમાં જ શાળા સંકુલ

+ જુથચર્ચા , ક્વિઝ સ્પર્ધા , પ્રોજેક્ટ વર્ક , વાર્તાલાપ દ્ધારા વિધાર્થીઓના વ્યક્તિત્વનું સંપુર્ણ ધડતર

+ L.C.D T.V. અને LCD પ્રોજેકટર દ્વારા શિક્ષણ

+ બહેનો તથા હોશીયાર વિધાર્થીઓ માટે દત્તક યોજના

ફોટો ગૅલૅરી - 26jan2012

  pages: 1 2

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge
 
  pages: 1 2