પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Donation

શાળાના દાતાઓ

શાળાના ભામાશા ની યાદી

ક્રમ

દાતાનું નામ

દાનની વિગત

દનની રકમ

એસ.બી.આઈ,ફુવારા શાખા,ડીસા

આરો પ્લાન

૯૫૦૦/-

શ્રી કરશનભાઈ તગાજી જોષી

શ્રી હરેશભાઈ તગાજી જોષી

પાણીની પરબ

બાંધકામ ૯૭૦૦૦/ વોટર કુલર-૩૨૦૦૦/-

મોટર+ટાંકી-૯૮૦૦/-

૧૩૮૮૦૦/-

શ્રી કરશનભાઈ તગાજી જોષી

શ્રી હરેશભાઈ તગાજી જોષી

સમુહ ભોજન

૨૫૦૦૦/-

 

 

 

 

 

 


દાનની વિગત

(૧) એસ.બી.આઈ,ફુવારા શાખા,ડીસા દ્વાર શાળાના બાળકો માટે નાણાકિય વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ દરમિયાન બેંકના ભંડોળમાંથી વિધાર્થીઓને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળી રહે તેવા ઉમદા હેતુથી આરો પ્લાન આપેલ છે

(૨) ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ ની ઉજવણી નિમિતે શાળાના ભૂતપુર્વ વિધાર્થીની શ્રી સંગીતાબેન તગાજીના ભાઈ અને શ્રી મહાદેવ ટ્રેડર્સ ,રીશાલા ચોક ,ડીસાના માલિક  શ્રી કરશનભાઈ તગાજી જોષી અને  શ્રી હરેશભાઈ તગાજી જોષી દ્વારા તેમના માતૃશ્રી સ્વ.પવનબેન તગાજી જોષી ની યાદમાં શાળાના વિધાર્થીઓ માટે પાણીની પરબ અને સમુહ ભોજન માટે દાન કરેલ છે

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગર,  વેલકમ જીસવાનગુજરાત સરકાર(GSWAN), ગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્