પંચશીલ વિદ્યાલય
સ્પોટર્સ ક્લબ નજીક, ગાયત્રી મંદિર રોડ,
ડીસા, જિલ્લો - બનાસકાંઠા

નયન પરમાર - 9426552003

સિધ્ધિઓ

તાજા સમાચાર

અનૌપચારિક પત્રિકા

શુ તમે સ્કુલ વિશે તાજેતરમાં થયેલા કાર્યક્રમોની માહિતી મેળવવા ઈચ્છો છો.?

સ્કૂલની ફી ન્યુઝ લેટર માટે રજીસ્ટ્રેશન ઈમેલ ઇ.ડી લખો

Panchshil High School | Blog

બ્લોગ

શાળાની બ્લોગ

#શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્ય કરતા સરસ્વતીના ઉપાસકોએ બનાવેલ વેબ પેઝ અને બ્લોગને એક જ બ્લોગમાં સંકલન કરવાનો નમ્ર પ્રયત્ન કરેલ છે તો નિચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરી શૈક્ષણિક વેબ દુનિયાની સફર કરો  અને ઉપયોગી માહિતી મેળવો -

 

+ બનાસ જ્યોત -નયન પરમાર

 

+ પંચશીલ માધ્યમિક શાળા,ડીસા બ્લોગ

પ્રાથમિક શાળાઓના બ્લોગની યાદી

અન્ય શૈક્ષણિક વેબસાઈટ અને બ્લોગ લીંક

ગુજરાતી બ્લોગની યાદી | "જ્ઞાનનું ઝરણું"

શિક્ષક ઉપયોગી બ્લોગ લિંક 

* ભાવનગર જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘની વેબસાઈટ         
* ગુજરાત રાજ્ય કેળવણી નિરીક્ષક સંઘની વેબસાઈટ 

 


પ્રાથમિક શાળાના બ્લોગ
* પ્રાથમિક મિશ્રશાળા- ઉચ્છદ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ
* પ્રાથમિક શાળા- સરસ્વતીનગર-આમરોલ, તા.આંકલાવ, જી.આણંદ

* પ્રાથમિક શાળા- નવા નદીસર, તા.ગોધરા, જી.પંચમહાલ

* પ્રાથમિક શાળા- ઝુંડાળા, તા.જસદણ, જી.રાજકોટ

* પ્રાથમિક શાળા-સેડફા, તા.કડી, જી.મહેસાણા

* શ્રી માલાશ્રમ પ્રાથમિક શાળા- તા.કોડીનાર, જી.જૂનાગઢ

* પ્રાથમિક શાળા-મોહનપુરા(કુશ્કી), તા.ઇડર, જી.સાબરકાંઠા

* પ્રાથમિક શાળા-વાંટડા, તા.મોડાસા, જી.સાબરકાંઠા

* પ્રાથમિક શાળા-ભાચુંડા, તા.અબડાસા,જી.કચ્છ

* પ્રાથમિક શાળા-પાટણ, તા.જામજોધપુર, જી.જામનગર

* ગુમડા મસ્જીદ પ્રાથમિક કન્યા શાળા-
પાટણ
* હણોલ પ્રાથમિક શાળા
* શ્રી આંબરડી પ્રાથમિક શાળા-આંબરડી, તાં.ધારી, જી.અમરેલી
* કન્યાશાળા- બગસરા

* શ્રી ઝીક્ડી પ્રાથમિક શાળા.

* અલીદાર કુમારશાળા

* પ્રાથમિક શાળા- ટીંબા

* પ્રાથમિક શાળા-દંતાલી, તાં.કપડવંજ, જી.ખેડા

* પ્રાથમિક શાળા-અહમદપુર, તાં.તલોદ, જી.સાબરકાંઠા

* શ્રી કુંજ પ્રાથમિક શાળા – ગોંડલ, તા. ગોંડલ જિ. રાજકોટ

* ઘેલડાપ્રાથમિકશાળા,તા-દેત્રોજ,જી-અમદાવાદ

* વજાપરા (ડુ) પ્રાથમિક શાળા , તા.દિયોદર, જી.બનાસકાંઠા

* પ્રજ્ઞાશાળા કેશરડી,તા-બાવળા,જિ-અમદાવાદ

* રામનગર પે સેન્ટર શાળા-કોડીનાર, જી.જુનાગઢ.

* શ્રી પાનસડા પ્રા. શાળા, તા. બાબરા જી. અમરેલી મુ. પાનસડા પી.ન. ૩૬૫૪૨૧

* Patiya Main Primary School Garbad

* કરદેજ કન્યાશાળા,

* શ્રી કરજાળા પ્રાથમિક શાળા તા.સાવરકુંડલા જિ. અમરેલી

પ્રાથમિક શાળાની વેબસાઈટ
* પ્રાથમિક શાળા નવા ઉજળા, તા.કુંકાવાવ, જી.અમરેલી

સી.આર.સી. બ્લોગ
* સી.આર.સી. મીરઝાપર, તા.ભુજ, જી.કચ્છ

* સી.આર.સી. હાલાપર, તા.માંડવી, જી.કચ્છ

* સી.આર.સી. માનપુરા, તા.અબડાસા, જી.કચ્છ

* સી.આર.સી. સઈ દેવળીયા,

* સી.આર.સી. નાંદેજ, તા.દસક્રોઈ, જી.અમદાવાદ

* સી.આર.સી. નાદિસલા, તા.દેત્રોજ, જી.અમદાવાદ (કેતન ઠાકર)

* સી.આર.સી.જુના કાણકોટ, તા.વાંકાનેર, જી.રાજકોટ

* સી.આર.સી. એરાલ,

* સી.આર.સી. રાલેજ, તા.ખંભાત, જી.આણંદ

* સી.આર.સી. નવાખલ, તા.આંકલાવ, જી.આણંદ

* જૂથ સંશાધન કેન્દ્ર- અલારસા

* સી.આર.સી. નંબર-૪ આર.એમ.સી. રાજકોટ
(બ્લોગ-૧)
* સી.આર.સી. નંબર-૪ આર.એમ.સી. રાજકોટ
(બ્લોગ-૨)
* સી.આર.સી. ડાંગરવા, તા. દેત્રોજ, જીલ્લો. અમદાવાદ
બી.આર.સી. બ્લોગ
* બી.આર.સી. પોરબંદર
* બી.આર.સી. ધોરાજી

* બી.આર.સી. કોડીનાર


શિક્ષક ઉપયોગી અન્ય બ્લોગ તથા વેબસાઈટ
* જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન- ઇડર

* જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ- મા.શિ. ગોઝારીયા, જી.મહેસાણા
* અમરેલી જીલ્લા આચાર્ય સંઘ

* તમારી શાળાનો રીપોર્ટ જોવા માટેની સાઈટ

* શાળા ઉપયોગી પત્રકો માટેનો બ્લોગ

* અભ્યાસક્રમ (કમલેશભાઈ ઝાપડીયાનો શૈક્ષણિક બ્લોગ)

* રવિન્દ્ર ડી સરવૈયાનો બ્લોગ

* જી.એચ.પટેલ નો બ્લોગ.

* પટેલ સતીશકુમારનો બ્લોગ

* સુરેશ એન ચૌધરી - કાજીઅલીયાસણા તા-વિસનગર જી-મહેસાણા (ગુજરાત)

* ડાભી રાજેશ (DABHI RAJESH)

* શ્રી. ભરતભાઈ કે. બગડા
* શૈક્ષણિક – મેવાડા સાહેબ
* સામાજિક – હસમુખ પટેલ
* www.drkishorpatel.org
* શિક્ષણ સરોવર
શિક્ષણ અંતર્ગત માહિતી (જીતી ગોઝારીયા)
જાદવ નરેન્દ્રકુમાર નો બ્લોગ
ગવાનીયા પ્રશાંતભાઈ નો બ્લોગ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


http://gujarat-tat-2011.blogspot.in/2012/06/tet-paper-solution-tet-exam-taken-by.html
 

અગત્યની વેબ સાઈટ ( Important website link)

 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરીઓ તથા અન્ય કચેરીઓ- પાલનપુરઅમદવાદ શહેરઅમદાવાદ ગ્રામ્યસુરતપાટણઆણંદખેડાવડોદરા,ભરુચસાબરકાંઠાવલસાડકચ્છ/ભુજરજકોટભાવનગર,  વેલકમ જીસવાનગુજરાત સરકાર(GSWAN), ગુજરત સરકર ગુજરત સરકરશિક્ષણ વિભાગ | મધ્યા્હન ભોજન યોજના અને શાળાઓના કમિશ્નરઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશ્નરની કચેરીટેકનિકલ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીઅક્ષરજ્ઞાન અને સતત શિક્ષણ નિયામકટેકનિકલ શિક્ષણ આયુક્તની કચેરીપ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી | નેશનલ કેડેટ કોરસર્વ શિક્ષા અભિયાનગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ | રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ | ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક બોર્ડ | રાજ્ય ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ (ટી.ઇ.બી.)ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ.માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ્